Over SCIO Groep

De SCIO Groep is ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen Stichting Talent Openbaar Onderwijs, Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en Stichting Kinderopvang Koggenland (SKiK). SCIO staat voor en betekent letterlijk “kennis”. Een passende naam voor een organisatie waar ontwikkelen en leren centraal staan. 

De SCIO Groep faciliteert kinderopvang en onderwijs in West-Friesland. Onze kennis van opvang en onderwijs willen wij breed inzetten in het belang van kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij zoeken hiertoe de samenwerking met diverse partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Bij de SCIO Groep zijn ruim 700 professionals in dienst, verdeeld over meer dan 40 locaties. Het servicebureau is gevestigd in Hoorn.


 

 

Werken in de kinderopvang

Stichting Kinderopvang Westfriesland is de overkoepelende naam voor de opvanglocaties van SKH en SKiK. Onze pedagogisch medewerkers zijn werkzaam op een kinderdagverblijf, in een peutergroep of op een van de BSO locaties. Deze laatste zijn veelal verbonden aan een of meerdere scholen. Ook hebben wij zogenaamde thema BSO’s zoals de paarden BSO op een manege en een theater BSO. Iedere locatie heeft een eigen karakter en verschilt in omvang. Van een enkele peuterspeelgroep tot een kindcentrum met verschillende opvangvormen en school gecombineerd. Dat maakt dat er heel veel mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij jouw wensen en kwaliteiten.

 

 

 

 

 

 

Werken in het onderwijs

De kindcentra van Talent bieden opvang en onderwijs in nauwe samenhang met elkaar. Het is ons streven de scheidslijnen tussen opvang en onderwijs te laten vervagen. Binnen het kindcentrum werkt een team van pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachten, kwaliteitscoördinator en directeur dagelijks samen. De doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 of van 2 tot 13 jaar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit vraagt om professionals die over de kaders van opvang en onderwijs heen durven denken. Steeds vaker leidt dit ook tot mooie combinatiefuncties waarbij het werken in de klas doorloopt naar werken in de opvang en andersom. 

 

    
 

 

 

Van Dedemstraat 6 B-C
1624 NN Hoorn
0229 - 743 743
info@sciogroep.nl